Budowa mostu nad rzeką Wisła w miejscowości Skoczów

Przebudowa z rozbudową obiektu mostowego nad rzeką Wisłą w ciągu drogi powiatowej 2642 S- ul. Bielska w Skoczowie w km 2+500"

Stopka strony

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy projekty w oparciu o programy pomocowe UE
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2000

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.