Budowy w Czechach

Budowy w Czechach

1. Budowa drogi klasy 1, odcinek Oldřichovice–Bystřice, pale fi 900 oraz fi 1200 mm (obwodnica Trzyńca) 

2. Budowa hali magazynowej w Trzyńcu, pale CFA fi 600 mm

3. „Rewitalizacja lini kolejowej  Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí. Stacja kolejowa Kunčice pod Ondřejníkem“,  zabezpieczenie wykopu- pale CFA fi 600mm

4. Budowa hali sportowej Raškovice, pale CFA fi 600mm

5. Rozbudowa zakładu Škoda Auto Kvasiny, pale fi 600, fi 900 oraz fi 1200

6. „Budowa kompleksu  REZIDENCE CENTRAL PLAZA w Pradze“, wykonano pale fi 750 oraz fi 1200 mm

Stopka strony

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy projekty w oparciu o programy pomocowe UE
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2000

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.