Przebudowa linii kolejowej odcinek Kraków - Rzeszów. Wybrane obiekty.

Wykonanie robót budowlanych dla obiektów inżynieryjnych w km 17,761;38,373 i 38,822 w ramach realizacji Projektu POIiŚ 7.1-30 pn.:"Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III".

1. Budowa żelbetowych wanien szczelnych w rejonie mostów kolejowych w km 17,761 nad rzeką Podłężanką.

2. Budowa żłobu przeprowadzającego potok Babica pod wiaduktem kolejowym w km 38,373.

3. Budowa konstrukcji dojazdów drogowych (ścianki szczelne) do wiaduktu kolejowego nad ul. Krzeczowską w km 38,822.

Stopka strony

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy projekty w oparciu o programy pomocowe UE
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2000

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.