Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w gminie Mucharz

Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego przy przepuście nr 6 drogi krajowej nr 28 w km około 3+625 w gminie Mucharz, powiat wadowicki, woj. małopolskie.

Stopka strony

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy projekty w oparciu o programy pomocowe UE
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2000

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.