VII 2009 - I 2010 Przebudowa mostu nad rzeką Bobrówka w ciągu drogi powiatowej 2619S - ul.Bielskiej w Cieszynie. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 2619S , Cieszyn - Gumna - Dębowiec - ul.Bielska w km 1+390,94 w Cieszynie.

Stopka strony

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy projekty w oparciu o programy pomocowe UE
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2000

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.