Geoinżynieria - Głębokie fundamentowanie


 

Wykonujemy następujące roboty:

 • Ściany szczelinowe S-IMB
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  POIR 2014-2020

   
 • pale przemieszczeniowe IMBDP
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Informacje źródłowe: www.rpo.slaskie.pl ; www.mapadotacji.pl
   
 • ścianki szczelne do głębokości 20 m wprowadzane wibromłotami bezrezonansowymi z pełną rejestracją pracy maszyny
   
 • przesłony szczelne CSM i kolumny DSM
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013
   
 • pale wbijane oraz wiercone wszystkich typów: CFA, Omega ( SDP) , pale w rurze obsadowej od 400 mmm do 1500 mm
   
 • mikropale, kotwy oraz gwoździe gruntowe
   
 • wzmacnianie podłoża w technologi Jet-grouting
   
 • kolumny żwirowe, wibroflotacja


Oferujemy wykonanie robót z zakresu posadowienia budowli oraz zabezpieczenia ścian wykopów głębokich wraz z projektem.

 

Posiadamy patenty:

Sposób jednoczesnej iniekcji cementowej i betonowej powodujący zagęszczenie gruntu przy formowaniu pala przemieszczeniowego oraz głowica świdra do jednoczesnej iniekcji cementowej i betonowej

Unikatowa technologia pozwalająca formować betonowe pale przemieszczeniowe w gruncie wraz z jednoczesnym podawaniem iniektu cementowego poprawiającego nośność podstawy jak i pobocznicy. Dzięki iniekcji styku trzonu pala z gruntem uzyskuje się większe nośności w porównaniu z powszechnie dostępnymi metodami wykonywania pali formowanych w gruncie. Brak wynoszenia zwiercin na powierzchnię sprawia, że technologia jest przyjazna środowisku. Bezwibracyjny proces wiercenia i formowania pala pozwala na prowadzenie prac w bliskim sąsiedztwie innych budowli. Wysoka wydajność technologii wraz ze zwiększoną nośnością pali pozwala ekonomicznie projektować posadowienia wszelkiego typu budowli.

Dokument patentowy

Posiadamy następujący sprzęt:

 • Wiertnica BAUER RG 25S uniwersalna maszyna do pracy w różnych technologiach (w tym IMBDP). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  (Informacje źródłowe: www.rpo.slaskie.pl ; www.mapadotacji.pl )
 • wiertnica BAUER BG 36H
 • wiertnica BAUER BG 24H
 • wiertnica BAUER BG 24H zakup przy wsparciu funduszu SPO WKP Działanie 2.3-Inwestycje          
 • wiertnica BAUER BG 16/22H zakup przy wsparciu funduszu Phare 2000 SSG - Rozwój MŚP
 • wiertnica Liebherr LRB 155 z wibromłotem PVE 23VM
 • wiertnica BAUER RG 20S  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. (Informacje źródłowe: www.rpo.slaskie.pl ; www.mapadotacji.pl )
 • wiertnica BAUER RG 15T z wibromłotem MR 100V zakup przy wsparciu funduszu SPO WKP Działanie: 2.3 - Inwestycje
 • żuraw kratowy Liebherr HS 855 z wibromłotem PVE 24VM
 • wiertnica Klemm KR 803-2 HDI
 • wiertnica Klemm KR 709-2
 • koparka gąsienicowa Liebherr 944 z masztem do wiercenia kotew Klemm 140
 • pompa wysokociśnieniowa Obermann typ HD 100-2-4,
 • mikser Obermann typ OM 800-18,
 • wibromłot Müller MS-16 HFV z agregatem MS-A 245

Wiercenie pali wiertnicą BAUER BG 36H na budowie  drogi klasy 1, odcinek Oldřichovice–Bystřice, pale fi 900 oraz fi 1200 mm w Czechach. https://www.youtube.com/watch?v=loSSikcoGUM&feature=youtu.be

Technologia CSM

Technologia CFA

Ścianka szczelna wprowadzana wibromłotem PVE 24 VM

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015