Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

IMB PODBESKIDZIE Sp. z o.o.


UWAGA!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów apelujemy, aby wszelkie sprawy załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź  telefonicznie, ograniczając bezpośredni  kontakt z pracownikami P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. W wyjątkowych, nagłych przypadkach, kontakt osobisty z pracownikami na określonych zasadach, będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.


Ogłoszenie o postępowaniu w ramach POIR na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY

P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o.;  43-430 Skoczów  ul. Górny Bór 31 a

Skoczów, dnia 30.09.2020r.;

WSZYSCY  WYKONAWCY

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: S-IMB/2020/POIR

Dostawa sprzętu dla realizacji zadania „Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB”

- w zakresie: część 2) część 3) i część 7)

Ogłoszenie nr 2020-1057-972

Zgodnie z zasadą konkurencyjności wg regulacji zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w zgodzie z art.93 ust.3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. PZP,  Zamawiający Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB – Podbeskidzie Sp. z o.o.

zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Dostawa sprzętu dla realizacji zadania „Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB” w zakresie:

Część 2)   Zakup zestawu elementów rozdzielczych sekcji ścian szczelinowych –  

                 stopendy/złącze

oraz

Część 3)   Zakup zestawu silosów do składowania bentonitu

oraz

Część 7)   Zakup komputera przenośnego – laptop 

zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE:

W postępowaniu na wyżej wymienione zadania część 2) część 3) i część 7) nie wpłynęła żadna oferta.

Sygnatura wniosku

POIR.03.02.02-00-2051/20

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu dla realizacji zadania „Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB”

kontakt:

Beata Rogowska  S-IMB-2020-POIR@imbpodbeskidzie.pl

Szczegółowe dane oraz dokumentacja na stronie

Bazakonkurencyjnosci

Głównym profilem działalności firmy są remonty oraz budowy mostów i wiaduktów, budownictwo specjalistyczne geotechniczne, wykonywanie pali wszystkich typów i średnic. Wykonujemy prefabrykaty mostowe oraz wg. zamówienia. Ponadto zajmujemy się sprzedażą wysokiej klasy betonu dla potrzeb inwestorów i osób prywatnych wraz z dowozem. Wykorzystanie nowoczesnej technologu komputerowej do jego produkcji pozwala na osiągnięcie żądanych przez Państwa parametrów. W zależności od potrzeb zastosowania dysponujemy specjalistycznymi maszynami budowlanymi.

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015