Produkcja betonu

Data zakończenia Data rozpoczęcia Data zakończenia


 

Dysponujemy węzłem betoniarskim typ: MBS 2D ZKL 150/5K firmy MERKO o wydajności do 80m3/godzinę, sterowanym komputerowo. Produkcja betonu odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.
Do produkcji betonu stosowane są tylko najwyższej jakości, atestowane surowce dozowane w sposób wagowy według sprawdzonych receptur.
Wytwórnia wyposażona jest w system ogrzewania zawierający dwa podgrzewacze wody zarobowej oraz dwa generatory gorącego powietrza. System umożliwia produkcję podgrzanego betonu w warunkach zimowych przy temperaturze nawet do -15°C.

Oferujemy Państwu:
• beton towarowy w klasach wytrzymałości od C8/10 do C60/75
• betony konstrukcyjne mostowe i drogowe
• betony posadzkowe z dodatkiem włókien stalowych i syntetycznych
• betony na pale i ściany szczelinowe
• betony lekkie do klasy LC35/38
• zaprawy cementowo - piaskowe od M-4 do M-20
• podsypki, stabilizacje i chude betony

Do produkowanych betonów dodajemy nowoczesne domieszki chemiczne do betonu:
• plastyfikatory
• superplastyfikatory
• domieszki opóźniające wiązanie
• domieszki napowietrzające

Beton transportowany jest sześcioma betonomieszarkami o pojemności od 6 do 10 m3.
Posiadamy pompy do betonu o wysięgu od 24 do 42 m.
Zapewniamy także nadzór laboratoryjny nad produkcją betonu, zgodnie z wymogami PN-EN 206.

Nasze doświadczenie:
W ostatnich latach wytwórnia betonu IMB-Podbeskidzie dostarczała beton między innymi na następujące budowy:

• Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą stanowiącego ciąg pieszy pomiędzy ulicą Sportową i Ustrońską w Skoczowie
• Przebudowa z rozbudową obiektu mostowego nad rzeką Wisłą w ciągu drogi powiatowej 2642 S – ul. Bielska w Skoczowie w km 2 + 500
• Przebudowa mostu nad rzeką Wisłą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w km 38+998,5 w miejscowości Wisła
• Przebudowa DK nr 81 Katowice-Skoczów związana z usunięciem skutków powodzi w miejscowości Wiślica od km 59+750 do km 60+200
• Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem ul. Broniewskiego w Bielsku-Białej
• Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej – obiekty WD-1, WS-4, WD-6, Przepusty PDR-0, PDR-1, PDR-2;
• Remont drogi wojewódzkiej nr 933 od km 50+599 do km 52+155 -etap i w miejscowości Pszczyna
• Przebudowa wiaduktu drogowego na ulicy Raciborskiej w Rybniku, wraz z dojazdami
• Budowa mostu drogowego przez rzekę Pszczynkę w ciągu drogi powiatowej 4137S ul. Wolskiej w Bojszowach
• Odbudowa mostu drogowego na cieku Pogórzanka w ciągu drogi gminnej nr 430700S w miejscowości Pogórze
• Bieżąca produkcja betonu klas C30/37 do C55/67 do wykonania prefabrykatów żelbetowych i sprężanych na hali prefabrykacji

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015