Fundusze

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.

Program Phare 2000-Wprowadzenie do eksportu

Studium-ABC eksportu dla MSP

projekt obejmował szkolenie pracownika działu marketingu związane z przygotowaniem kadry do prowadzenia transakcji eksportowych oraz działań marketingowych na rynkach zagranicznych

PL 0003.12-02-01-24-0179
1950,- zł   (481,- EUR)
1218,31 zł   (289,-EUR)
15.11.2002 – 07.12.2002
 

Rozwój MŚP w województwie śląskim Program Phare 2000 SSG – Rozwój MŚP
Zakup urządzenia do pali CFA do wiertnicy BG16/22H

Zakup nowoczesnej aparatury wiertniczej, stanowiącej urządzenie uzupełniające do posiadanej już palownicy, pozwalające na stosowanie nowoczesnej technologii CFA. Inwestycja w urządzenie CFA pozwoliła firmie zaistnieć na rynku usług wiercenia pali jedną z nowocześniejszych technologii.

PL.0008.05.02.003.0035
673.954,80 zl
39.445,78 EUR o równowartości 168.488,70 zł
11.2002r-01.2003r
 

SPO WKP Działanie: 2.3 – Inwestycje
Zakup nowoczesnej maszyny wiertniczej RG 15T

Cel - zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku robót fundamentowych przez uzyskanie poprawy oferty produktowej i technologicznej. Miały temu służyć działania zmierzające do rozszerzenia zakresu oferowanych usług fundamentowych, m.in. o wykonawstwo pali w nowoczesnych technologiach pali średnich. Osiągnięcie tego rezultatu możliwe było poprzez zakup maszyny wiertniczej o nowych rozwiązaniach technologicznych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego do pomiaru i zapisu danych

SPOWKP/2.3/1/24/530
1.870.329,72 zł
932.293,32 zł
12.2004r-04.2005r
 

SPO WKP Działanie: 2.3 – inwestycje
Nowoczesny system zarządzania flotą samochodową i maszynami budowlanymi

Zastosowanie ICT w procesie zarządzania zapewnia możliwość kontrolowania i właściwego wykorzystania posiadanego sprzętu. Wykorzystanie osiągnięć informatyki i teletechniki gwarantuje dokładność procesu raportowania, zarządzania lokalizacjami,  transmisji i komunikacji, planowania tras, a także raportowania niezgodności oraz monitoringu serwisów i napraw.

SPOWKP/2.2/3/24/01489
361.819,43 zł
180.855,69 zł
05.2005r-12.2005r
 

SPO WKP Działanie: 2.3 – inwestycje
Zakup wiertnicy pracującej w technologii pali OMEGA lub SDP

Cel – utrwalenie konkurencyjności firmy na rynku robót fundamentowych poprzez wzbogacenie oferty o wykonawstwo pali w technologii OMEGA – rozwiązania innowacyjnego na rynku nie tylko europejskim ale i światowym. Zapewnia wykonanie pali  poprzez rozpychanie i dogęszczanie podłoża, bez przemieszczania gruntu na powierzchnię. Pale charakteryzują się bardzo korzystną zależnością obciążanie-osiadanie. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na optymalne wykorzystanie nośności pod

SPOWKP/2.3/3/24/01615
3.869.452,95
1.114.402,43 zł.
06.2005r-05.2008r.
 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.
RPO WSL na lata 2007-2013_ Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorst
Regionalny Program Operacyjny – realna odpowiedź na realne potrzeby


Zakup maszyny do robót fundamentowych i inżynieryjnych pracującej w innowacyjnej technologii wgłębnego mieszania gruntu CSM

Technologia CSM to metoda wykonywania wzmocnień ścian wykopów, przesłon czy wzmacniania podłoża za pomocą hydrofrezów, w ten sposób, że grunt jest mieszany z zawiesiną samotężejącą, która jest pompowana w sposób ciągły tak, aby utworzyć budulec spełniający rolę przesłony lub strukturalnej ściany oporowej.

UDA-RPSL.01.02.02-00-589/08-00
9.652.353,11 zł   Wartość projektu
749.450,00 zł   Wartość dofinansowania
01.2009r-07.2013r

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

Zintegrowany system informatyczny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem wraz z niezbędnym wyposażeniem

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania posiadanymi zasobami usprawni sposób pozyskiwania i analizy danych w ramach systemu informowania kierownictwa i wspomagania w podejmowaniu decyzji. Równolegle pozwoli na zarządzanie zmiennym obciążeniem serwerów, danymi aplikacjami i systemami operacyjnymi na serwerach fizycznych lub wirtualnych, przyspieszając proces konsolidacji serwerów, relokację centrów danych i przywracanie sprawności systemów po awarii

UDA-RPSL.01.02.02-00-968/09-00
230.190,20 zł wartość projektu
84.171,83 zł wartość dofinansowania
11.2009r-04.2014r

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Stopka strony

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy projekty w oparciu o programy pomocowe UE
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2000

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.